มาคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติกัน

🐠🐟#ในน้ำมีปลา_มาคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติกัน 20ก.พ.66 นางนิลมณี ศรีม่วง ผอ.รร.เกาะหมากน้อย พร้อมนักเรียน ร่วมกับ ส.ส.กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ และชุมชนเกาะหมากน้อย ช่วยกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

Leave a Comment