ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนูท่อ ลักษณะกายภาพของหนูท่อในระบบนิเวศ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนูท่อ Rattus norvegicus คือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของหนูท่อ Norway rat หรือหนูกระเจี๊ยบ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูล Muridae ในวงศ์ Rattus ซึ่งเป็นหนูที่พบได้มากทั้งในสภาพแวดล้อมเมืองและชนบทในทั่วโลก ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นการระบุชนิดของสัตว์ตามระบบชื่อทางวิทยาศาสตร์ Linnaean classification ซึ่งใช้ในการจำแนกและหาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์แต่ละชนิดกัน

หนูท่อเป็นสัตว์ที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวอยู่ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงสามารถปรับตัวและเข้าถึงพื้นที่และแหล่งอาหารต่างๆ ได้หลากหลาย ด้วยความสามารถในการหาอาหารและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หนูท่อสามารถเป็นปัญหาในสถานที่ต่างๆ เนื่องจากสามารถทำลายอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสามารถเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ด้วย

หนูท่อRattusnorvegicusมีลักษณะทางกายภาพอย่างไร

หนูท่อ Rattus norvegicus มีลักษณะทางกายภาพอย่างไร

1. ขนาด หนูท่อมีขนาดใหญ่กว่าหนูธรรมดา โดยมีความยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ไม่รวมหาง และหางยาวประมาณ 18-25 เซนติเมตร

2. ร่างกาย มีร่างกายที่มีความกลมกลืน มีหัวเล็กกว่าลำตัว และมีขนาดตามของตัวเมียเล็กน้อย

3. หัวและลำตัว หัวเล็กแต่มีความกลม มีหูที่สามารถยอมได้หลายทิศทาง ตามีขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มืด และมีเซนเซอร์ที่ช่วยในการรับรู้แสง

4. หาง หางยาวและเป็นหนามที่ยาวเท่ากับหรือมากกว่าร่างกาย หางสามารถใช้ในการประสานสัญญาณและการควบคุมการทราบทิศทางได้

5. จมูกและหนวด ใช้ในการดมกลิ่นหรือนำทาง

6. ขาและเท้า หนูท่อมีขาสั้นและเท้าที่มีเล็บแหลมที่เหมาะสำหรับการขุดซุ้มหรือทำทางเดินในพื้นที่ดิน

7. การเคลื่อนที่ หนูท่อเคลื่อนที่ด้วยการวิ่งเร็วและยืดหยุ่น สามารถกระโดดได้ดีและยืนตัวขึ้นเพื่อใช้ปากเพื่อจับเข้ากับพื้นหรือสิ่งของ

หนูท่อRattusnorvegicusมีกี่สายพันธุ์

หนูท่อ Rattus norvegicus มีกี่สายพันธุ์

ในทางวิทยาศาสตร์ Rattus norvegicus หรือหนูท่อไม่ได้แบ่งเป็นสายพันธุ์ subspecies โดยตรงอย่างชัดเจนเหมือนสัตว์บางชนิดที่มีการแบ่งเป็นสายพันธุ์ต่างๆ แทนที่จะถูกจำแนกเป็นสายพันธุ์ หนูท่อทั่วไปจะถูกจัดในระดับสถานะ การจำแนกย่อยของการวิเคราะห์พันธุกรรม subspecific status ที่ไม่แน่ชัดเท่ากับสายพันธุ์ที่แยกแยะกันอย่างชัดเจน

หนูท่อมีการแปรผันพันธุกรรมที่หลากหลายตามภูมิภาคและสภาพแวดล้อมต่างๆ แต่การจำแนกสายพันธุ์หรือกลุ่มย่อยที่แยกแยะกันได้อาจไม่มีการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงศ์ Rattus norvegicus ในขณะนี้ แทนที่จะใช้คำว่า สายพันธุ์ อาจถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มหรือจัดหมวดหมู่โดยพิจารณาความแตกต่างทางพันธุกรรมที่ไม่มีความชัดเจนในระดับสายพันธุ์ที่แท้
ในประเทศไทยเราพบหนูท่อ Rattus norvegicus ที่มีการแบ่งเป็นสายพันธุ์หลัก 2 สายพันธุ์หลักตามสีคือ

1. หนูท่อดำ Black Rat มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rattus rattus หนูท่อดำมีขนาดเล็กกว่าหนูท่อน้ำตาล และมีหางยาวเท่ากับหรือมากกว่าร่างกาย มีเป็นสีดำหรือน้ำตาลเข้ม สามารถปรับตัวและกระโดดได้ดี มักพบในบริเวณที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตและสิ่งของต่างๆ

2. หนูท่อน้ำตาล Brown Rat มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rattus norvegicus หนูท่อน้ำตาลมีขนาดใหญ่กว่าหนูท่อดำ และมีหางยาวเท่ากับหรือน้อยกว่าร่างกาย มีเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทา มักพบในที่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม การแบ่งสายพันธุ์ของหนูท่ออาจมีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในท้องถิ่นต่างๆ การแบ่งสายพันธุ์และการพัฒนาความแตกต่างของหนูท่อยังเป็นเรื่องที่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ไม่ค่อยแน่ชัดในระดับสายพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้

หนูท่อRattusnorvegicusมีพฤติกรรมอย่างไร

หนูท่อ Rattus norvegicus มีพฤติกรรมอย่างไร

หนูท่อ Rattus norvegicus เป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมหลากหลายในสภาพแวดล้อมและสภาพ การดำเนินชีวิตต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมกลางคืน หนูท่อเป็นสัตว์ที่มีกิจกรรมในช่วงค่ำคืนและตอนกลางคืน มีการออกหากินและเคลื่อนที่ในเวลาเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและการแสงแรงในกลางวัน

2. อาหาร หนูท่อเป็นสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ มีพฤติกรรมการหาอาหารทั้งในสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ประกอบด้วยเศษอาหารต่างๆ และสิ่งอื่นๆ ที่พบในสิ่งแวดล้อม

3. การสร้างที่อยู่ หนูท่อมีพฤติกรรมการสร้างที่อยู่ในที่ชื้น บางครั้งอาจเจาะโพรงในพื้นหรือแบบดิบเพื่อสร้างที่อยู่

4. การทำงานร่วมกัน หนูท่อมีการใช้พฤติกรรมการทำงานร่วมกันในกลุ่ม เช่น การแบ่งหน้าที่ในการหาอาหารและความปลอดภัย รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อพบอันตราย

5. การสื่อสาร หนูท่อมีระบบการสื่อสารโดยใช้เสียงหรือสัญญาณอื่นๆ เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกในกลุ่มเมื่อพบอันตรายหรือสิ่งบกพร่องในสิ่งแวดล้อม

6. การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม หนูท่อมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกที่อยู่ในที่ซ่อน เมื่อมีอันตราย

7. การสะสมอาหาร หนูท่อมีแนวโน้มที่จะนำเข้าวัตถุอาหารและวัตถุประกอบมาเก็บไว้ในที่อยู่ของพวกเขา เช่น การสะสมเมล็ดพืชหรือวัตถุอื่นๆ ไว้ในที่ซ่อนเร้น

หนูท่อRattusnorvegicusเป็นพาหะนำโรคอะไรบ้าง

หนูท่อ Rattus norvegicus เป็นพาหะนำโรคอะไรบ้าง

Rattus norvegicus หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อหนูนอร์เวย์หรือหนูสีน้ำตาล เป็นพาหะนำโรคต่างๆ ที่สามารถแพร่สู่มนุษย์ได้ โรคบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับ Rattus norvegicus ได้แก่

 • โรคฉี่หนู หนูนอร์เวย์สามารถเป็นพาหะและแพร่กระจายเล็บโตสไปร่า ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคฉี่หนูในมนุษย์ โดยทั่วไปโรคนี้แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนปัสสาวะหนู โรคฉี่หนูอาจทำให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้
 • ฮันตาไวรัส hantavirus บางชนิดสามารถเป็นพาหะของหนูนอร์เวย์ได้ และอาจทำให้เกิดโรคปอด hantavirus HPS ในมนุษย์ได้ HPS เป็นโรคทางเดินหายใจร้ายแรงที่สามารถแพร่เชื้อได้โดยการสัมผัสกับมูลหนู ปัสสาวะ หรือน้ำลาย การสูดดมอนุภาคในอากาศจากวัสดุที่ปนเปื้อนอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้เช่นกัน
 • โรคกาฬโรค สามารถเป็นพาหะของแบคทีเรีย Yersinia pestis ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคระบาดในมนุษย์ แม้ว่าหมัดที่รบกวนหนูเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแพร่เชื้อแบคทีเรียมากกว่า แต่การสัมผัสโดยตรงกับหนูหรือของเหลวในร่างกายก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้เช่นกัน
 • โรคทูลารี หนูนอร์เวย์สามารถเป็นพาหะของ Francisella tularensis ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทูลารี โรคนี้สามารถแพร่สู่มนุษย์ได้โดยการสัมผัสกับซากหนู การถูกหมัดที่ติดเชื้อกัด หรือการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน
 • โรคซาลโมเนลโลสิส หนูสามารถเป็นพาหะและส่งผ่านแบคทีเรีย Salmonella สายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้อาหารเป็นพิษในมนุษย์ได้ การปนเปื้อนอาหารหรือน้ำด้วยอุจจาระหนูหรือปัสสาวะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้
 • ไข้หนูกัด แม้ว่าโรคนี้จะค่อนข้างหายาก แต่ไข้หนูกัดสามารถแพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้ผ่านการถูกกัดหรือข่วนจากหนูที่ติดเชื้อ เกิดจากแบคทีเรีย Streptobacillus moniliformis หรือ Spirillum minus และอาจทำให้เกิดไข้ ผื่น และปวดข้อได้

หนูท่อ Rattus norvegicus เป็นสายพันธุ์ของหนูที่มีลักษณะกายภาพคล้ายหนูท่อทั่วไป แต่มีลักษณะที่ยาวและเรียวกว่า มักมีขนาดใหญ่กว่าหนูท่อดำ มีหัวเล็กและหูที่ยอมได้หลายทิศทาง หางยาวและเป็นหนาม สีของลักษณะทางกายภาพมักเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทา หนูท่อมักกิจกรรมในช่วงค่ำคืนและกลางคืน มีพฤติกรรมการหาอาหารที่หลากหลายและสามารถกระโดดและเคลื่อนที่ได้ดี หนูท่อมีบทบาทในการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ซึ่งสามารถถูกพาไปสู่มนุษย์ได้ การรักษาความสะอาดและความสมดุลในสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคจากหนูท่อไปสู่มนุษย์ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่รับประกันการแพร่กระจายของโรคเหล่านี้จากหนูสู่มนุษย์ และมักขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การมีอยู่ของเชื้อโรค สายพันธุ์เฉพาะของเชื้อโรค และปฏิสัมพันธ์ระหว่างหนูกับมนุษย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค แนะนำให้ปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดี มาตรการควบคุมสัตว์รบกวน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะในป่า

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหนูท่อ
 • หนูท่อมีบทบาทในระบบนิเวศอย่างไร
  • หนูท่อมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศเนื่องจากเป็นสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ ด้วยพฤติกรรมการหาอาหารที่หลากหลาย มีบทบาทในเครือข่ายอาหารและสายอาหารในระบบนิเวศ
 • หนูท่อสามารถถ่ายทอดโรคให้กับมนุษย์ได้หรือไม่
  • ใช่ หนูท่อมีบทบาทในการแพร่เชื้อโรคต่างๆ และสามารถพาเชื้อไปสู่มนุษย์ได้
 • หนูท่อมีพฤติกรรมการสร้างที่อยู่อย่างไร
  • หนูท่อมีพฤติกรรมการสร้างที่อยู่ในซุ้มหรือร่มรื่น บางครั้งอาจเจาะโพรงในพื้นหรือสร้างร่มในที่ซ่อนเร้นเพื่อสร้างที่อยู่
 • หนูท่อมีบทบาทในการควบคุมและรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตในแวดล้อมอย่างไร
  • หนูท่อมีบทบาทในการควบคุมจำนวนสัตว์ในระบบนิเวศ โดยเป็นสัตว์กินพืชและสัตว์ ทำให้สามารถควบคุมจำนวนของสัตว์เชื้อราและแมลงอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อมได้
 • หนูท่อมีสีของลักษณะทางกายภาพอย่างไร
  • หนูท่อมักมีสีน้ำตาลหรือสีเทา บางรอบบริเวณหน้าและอวัยวะต่างๆ อาจมีสีอ่อนขึ้น แต่มักเป็นสีที่ถูกปรับตามสภาพแวดล้อมและสภาวะทางกายภาพ

บทความที่น่าสนใจ:วิธีการทำต้มยำกุ้ง ขั้นตอนการทำต้มยำกุ้งอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของไทย

Leave a Comment