ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 2176231
อนุบาล 3137201
รวม อนุบาล3013432
ประถมศึกษาปีที่ 11513281
ประถมศึกษาปีที่ 21210221
ประถมศึกษาปีที่ 3815231
ประถมศึกษาปีที่ 4812201
ประถมศึกษาปีที่ 51014241
ประถมศึกษาปีที่ 61311241
รวมประถม66751416
มัธยมศึกษาปีที่ 11110211
มัธยมศึกษาปีที่ 21111221
มัธยมศึกษาปีที่ 3411151
รวมมัธยมต้น2632583
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด12212024211